Ahlâk

Ahlâk

by

Utanma veya haya duygusu hem izzetinefsin, hem de şeref ve haysiyetin bizdeki bekCisidir. Onunla hem kendi izzetinefsimizi koruruz, hem de başkalarının izzetinefsine saygı duyarız. İnsanlara sevgimiz yUzUnden onların şeref duygularını da incitmekten utanırız. Utanmayan, hem sevgisi, hem de insanlık değeri olmayan kişidir. İnsanın sahip olduğu değerler ruh yapısına bağlandıklarından, temelde ObUr hayvanlardan farklı beden yapısı bulunmayan insan, kendi ruhunu vUcuduna UstUn tutar ve insan olarak ruhuna bağlandığını gOstermek ister. Bunun iCin, ilkel toplumlardan medenI toplumlara doğru ilerledikCe insanların vUcutlarını elbise ile Ortmeleri Adet olmuş ve bu hal medeniyetler ilerledikCe daha gUzel ve daha tam şekiller almıştır. İnsanda hayvanlarla ortaklaşa olan bazı hayatI gOrevlerin gizlenmesi ve ahlAk kaidelerine bağlanması, edep veya iffet duygusunu meydana getirmiştir. Utanma ve edep duyguları zayıflayanlar, ruhlarında değerler aramaktan Cok kendi beden yapılarında hayvanlarla ortaklaşa değerler araştırırlar ve başkalarının ruh değerlerini de kolayca Ciğnerler. BUyUk insanlar ise, ruhlarındaki yUksekliğe tırmanmak iCin, bir vUcuda sahip olduklarını bile bazen unuturlar.

Title:Ahlâk
Edition Language:Turkish
ISBN:9789759955793
Format Type: