Ezopovy Bajky: Aesop's Fables, Czech edition
Not rated yet

Ezopovy Bajky: Aesop's Fables, Czech edition

by

Aesopovy bajky se staly plosn�m term�nem pro sb�rky kr�tk�ch bajek, obvykle zahrnuj�c�ch zv�řata.Mnoho př�běhů zahrnut�ch do Aesopov�ch b�jek, jako je liska a hrozny (z nichz byl odvozen idiom "kysel� hrozny"), zelva a z...

Title:Ezopovy Bajky: Aesop's Fables, Czech edition
ISBN:9781087809809
Format Type: