Impérium jídla: Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací

Impérium jídla: Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací

Jsme to, co jíme. Tento aforismus nám sděluje velice hlubokou pravdu o naší civilizaci, pravdu, která hrála v dějinách lidstva po tisíce let nesmírně významnou roli. Kniha s pomocí úryvků z barvitě napsaného deníku jistého kupce žijícího v šestnáctém století živým způsobem popisuje osudy lidí i celých společností v uplynulých dvanácti tisíciletích, a to na příkladu potravin, které coby zdroje pěstovali nebo lovili, s nimiž obchodovali a které také konzumovali. Zároveň publikace předkládá fascinující, ale i značně pesimistický obraz toho, co lze čekat v příštích letech.

Autoři díla nám energickým stylem líčí napínavé příběhy, zachycující atmosféru tak odlišných míst, jakým jsou starověká Mezopotámie a imperiální Británie. Z prvního města vzniklého v kdysi prosperující oblasti zvané Úrodný půlměsíc čtenáře přenášejí k přehnaně vyčerpávaným obilnicím a miskám rýže dnešní Číny, a přibližují mu, jak důležité byly a jsou potraviny pro lidstvo. Města, kultura, umění, vlády, náboženství, to všechno vzniká na základě vytvoření a výměny přebytků potravin, a vyspělé civilizace se budují díky přepravě kukuřice, pšenice a rýže proti proudu řek až do kuchyní minulých generací. Nakonec však nevyhnutelně přichází čas, kdy se neurodí, pole utrpí erozí nebo poklesnou teploty, a centrum moci se pak přesouvá jinam. Jednotlivé kultury pak upadají do temných dob chudoby, hladu a války. Něco takového se stalo na konci říše římské, kdy otroci na plantážích příliš namáhali půdu v Evropě a v Egyptě, takže ji připravili o plodnost. Stalo se tak ale i starodávným Mayům, kteří během staletí, kdy v jejich říši panovalo sucho, museli opustit svá nádherná města. A stalo se tak i ve čtrnáctém století, kdy středověké společnosti zničil hlad a mor, stejně jako ve století devatenáctém, kdy katastrofické postupy kolonizátorů uvrhly polovinu světa do takové bídy, že se z ní už nikdy nevzpamatovala.

Také dnes je však náš přístup k potravinám ohrožen, i když žijeme v době úžasné zemědělské produktivity a geneticky modifikovaných plodin. Kniha Potravinové říše vynikajícím způsobem popisuje, jak v minulosti probíhaly jednotlivé cykly konzumace potravin, zabývá se však i budoucností, líčí například, jak by mohla situace, kdy rybáři lovící v deltě řeky Mekongu krevety vytáhnou z vody jen prázdnou síť, vyvolat nepokoje v Karibské oblasti.

Autoři publikace také popisují, k čemu dochází, když nějaké kultuře nebo národu dojdou potraviny, a ukazují tvář světa, který začal mít hlad. Impérium jídla je fascinujícím, svěžím vylíčením dějin prostřednictvím jídelního stolu. K tématu dílo přistupuje v širokém záběru a čtenáři přináší provokativní analýzu dnešního světa. Něco takového je přitom v době globálního oteplování a potravinových krizí nepostradatelné.

Title:Impérium jídla: Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací
Edition Language:Czech
ISBN:9788074737817
Format Type:

  Impérium jídla: Hodování, hlad a vzestupy i pády civilizací Reviews

 • Susan Albert

  The most comprehensive book to date on the history of food systems and their important (and usually neglected) role in the collapse of civilizations. "The lesson from history," the authors write, "is ...

 • Michael

  I gave the book four stars because it is well written and serves a very important purpose. It provides an introduction to the concept of unsustainable food production as the basis of our civilization....

 • Keith Akers

  The basic outline of the book is good and the authors cover a lot of material in a basically competent way. Furthermore, this is an important subject. The positives of the book are that they basically...

 • Evan Fraser

  As the author of this book I can't help but encourage everyone to read it. But I'm biased. So, I'll quote some advanced praise for the book:"A panoramic overview of the vulnerability of global food ne...

 • Racie

  This book will be interesting to anyone who is a fan of learning food history; if you liked Omnivore's Dilemma then I think this will be right up your alley. The authors write history that flows like ...

 • Laurie

  I was loath to put this book down once I started it. It held my interest like a well-crafted novel would- for the most part. The author’s premise is that empires expand when they have good sources o...

 • AJ

  I didn't enjoy this book, but maybe it's mostly because I've already read at least 10,000 books about food, history, sustainability, the environment, organics, and every permutation of those subjects....

 • Louis Bouchard

  This book was very disappointing.It makes an argument for a Malthusian trap based on agricultural collapse, and does so poorly.The argument is based around the fact that there have been historic agric...

 • Chuck

  "Empires of Food: Feast, Famine, and the Rise and Fall of Civilization" by Evan D.G. Fraser and Andrew Rimas discusses food related issues through out history.The book generally follows a format where...

 • Maria

  I liked "Empires of Food", because it provides a good-to-read introduction into our current problemn of food production and consumption, giving a lot of thought on how to change your own attitude towa...